Lễ hội truyền thống trong thời hiện đại

Lễ hội truyền thống trong thời hiện đại

Lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa lễ hội luôn là một việc làm quan trọng và vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh việc gìn giữ các yếu tố truyền thống, chúng ta cần phải loại bỏ một số nội dung chi tiết không còn phù hợp, thậm chí là lạc điệu, phản cảm trong nhịp sống hiện đại.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.