TruongTanSang_Obama

Chủ tịch nước chính thức thăm Hoa Kỳ

Ngày 24/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Andrew, Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Mỹ.