Hỏi – đáp pháp luật

Ông A Yêng ở Lâm Đồng hỏi: Nếu có ai đó cố tình chia rẽ đòi ly khai dân tộc thì có phạm tội không? Tội này bị xử lý như thế nào?


Luật sư Phạm Ngọc Lan:

Căn cứ pháp luật:

Điều 116, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về: Tội phá hoại chính sách đoàn kết

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền Nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền Nhân dân, với lực lượng vũ trang Nhân dân, với các tổ chức chính trị-xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền Nhân dân, với các tổ chức chính trị-xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Như vậy, nếu người nào cố tình gây chia rẽ đòi ly khai dân tộc đã phạm vào điểm b khoản 1 điều 116 Bộ luật Hình sự. Tội này có thể bị xử lý đến 15 năm tù giam.

BBD

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.