Ủy ban Dân tộc: Phổ biến pháp luật cho công chức viên chức

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Phan Hồng Thủy, Vụ phó Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và bà Lù Thị Lai, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) là Báo cáo viên tại Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan).

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân phổ biến về công tác tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều vấn đề quan trọng như: quá trình truyền bá các tôn giáo vào vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; hiện trạng tôn giáo trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; những vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện công tác tôn giáo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng tại Hội nghị, bà Lù Thị Lai, Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT/BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các đại biểu tham dự.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Phan Hồng Thủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các nội dung quan trọng về công tác tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như những nội dung của Nghị định 13/2012/NĐ-CP và Thông tư 18/2013/TT/BKHCN, qua đó nâng cao nhận thức, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS và miền núi.

HOÀNG QUÝ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.