Hỏi – đáp pháp luật

Ông Hoàng Sính Páo hỏi, bố tôi đã mất từ lâu, vốn được chôn cất yên ổn ở mảnh đất gần nhà. Tuy nhiên, gần đây, có một đơn vị thi công công trình thủy điện tự ý xúc ngôi mộ của bố tôi di chuyển đi nơi khác. Trong trường hợp này tôi có thể đòi bồi thường được không?


Luật sư Phạm Ngọc Lan:

Về căn cứ pháp luật:

Điều 607, Bộ luật Dân sự quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả như sau:

1. Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại.

2. Thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

3. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, trong trường hợp này ông Hoàng Sính Páo có thể trực tiếp gặp đơn vị thi công để yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả. Mức bồi thường do 2 bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được, ông Páo có thể khởi đơn kiện tại tòa án Nhân dân đề đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.

THIÊN ĐỨC

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.