Dân tộc & Miền núi
đồng bào Mông

Tuyên Quang: Nỗ lực nâng cao đời sống đồng bào Mông

Hơn 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang nỗ lực triển khai chính sách dân tộc giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Mông.

đất sản xuất

Giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh thuần nông nên đất canh tác là nền tảng quan trọng đối với đời sống sản xuất của nông dân nói chung và đồng bào các DTTS nói riêng. Việc thực hiện tốt các chính sách về đất đai giúp cho đồng bào phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, hạn chế tình trạng du canh, du cư và giảm nghèo một cách bền vững.

giảm nghèo bền vững

Con Cuông (Nghệ An): Chính sách dân tộc giúp giảm nghèo bền vững

Trong những năm qua, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước phát triển đột phá về kinh tế-xã hội. Để góp phần vào sự phát triển chung này không thể không nhắc tới hiệu quả của chính sách dân tộc, công tác dân tộc triển khai trên địa bàn.

Thích Minh Hòa

Đại đức Kim Sol làm theo lời Bác

Chúng tôi có mặt tại chùa Phước Hưng (ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nơi đại đức Thích Minh Hòa (tên thật là Kim Sol) đang trụ trì để chứng kiến tận mắt hàng trăm người bệnh đang đợi đến lượt khám, cấp thuốc miễn phí từ phòng chẩn trị của chùa. Từ lâu, phòng khám nhân đạo của đại đức đã trở thành địa chỉ tin cậy, cứu giúp nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.