Lào Cai: Chính sách dân tộc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn. Để nhận diện rõ hơn sự đổi thay này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.


 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đến thăm, trò chuyện nắm bắt tình hình công tác dân tộc ở xã Tả Phời, TP. Lào Cai.
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đến thăm, trò chuyện nắm bắt tình hình công tác dân tộc ở xã Tả Phời, TP. Lào Cai.

Ông có thể đánh giá về hiệu quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương thời gian qua?

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn đến nay, bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh đã có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng nhanh (nếu như năm 2006 đạt 5,8% thì đến năm 2018 đạt 10,23%). Cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ngày càng được củng cố, tạo động lực để phát triển kinh tế.

Đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo được giảm nhanh qua từng năm, bình quân giảm 6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người, thu nhập người dân nông thôn đạt 35,4 triệu đồng/người (năm 2018); đến nay đã có 45 xã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm. Tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp học luôn đạt tỷ lệ cao 98,39%, học sinh con hộ nghèo đều được hưởng các chính sách hỗ trợ học tập; hằng năm nhiều cháu học sinh người DTTS đạt học sinh học giỏi qua các kỳ thi, tỷ lệ học sinh chuyển cấp, đỗ vào các trường đại học luôn đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,68%, thực hiện tốt các chính sách về khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào DTTS, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các ổ dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.

Các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy đã tạo động lực cho loại hình du lịch phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc luôn được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng liên quan đến công tác dân tộc. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thưa ông, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, là cơ quan tham mưu cho địa phương về lĩnh vực này, ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc mà tỉnh Lào Cai cần triển khai?

Lào Cai là tỉnh miền núi với trên 60% đồng bào DTTS, hằng năm, tỉnh luôn dành trên 70% nguồn ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS. Thời gian tới, tỉnh xác định một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác dân tộc đó là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển; không còn người dân ở nhà tạm; rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa vùng nông thôn và thành thị; giữa các dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình trọng tâm; quyết liệt trong việc đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu đặc biệt là chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nâng cao ý thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường sống tốt đẹp. Cùng với đó đẩy mạnh quan tâm, sâu sát đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong đồng bào các DTTS; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết các dân tộc góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển ổn định, bền vững…

Thời gian này, trên địa bàn cả nước đang triển khai Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp. Lào Cai đang triển khai công tác này như thế nào?

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III-năm 2019 đã cơ bản hoàn thành. Đến nay 9/9 huyện, thành phố đã xây dựng xong kế hoạch; thành lập BCĐ, BTC Đại hội; một số huyện đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, ban tổ chức, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Lào Cai thống nhất lựa chọn huyện Bảo Thắng là địa phương tổ chức Đại hội điểm vào trung tuần tháng 5/2019.

Thời gian này, Ban Dân tộc tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với các huyện, thành phố để tổ chức Đại hội cấp huyện; Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan như, soạn thảo văn kiện và các điều kiện khác để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III-năm 2019.
Trân trọng cảm ơn ông!

TRỌNG BẢO

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.