Công tác dân tộc – Chính sách dân tộc
đồng bào Mông

Tuyên Quang: Nỗ lực nâng cao đời sống đồng bào Mông

Hơn 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang nỗ lực triển khai chính sách dân tộc giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Mông.

Đăk Nông

Hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào DTTS tại chỗ vay ngân hàng thương mại ở Đăk Nông: Vốn nhỏ, ...

Mặc dù còn là tỉnh nghèo nhưng từ năm 2016, tỉnh Đăk Nông đã chi ngân sách địa phương để hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào DTTS tại chỗ khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất nông nghiệp. Dù quy mô chính sách không lớn nhưng cũng đã góp phần hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế gia đình.

Già làng Rơ Com Pôk tích cực chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.N

Những già làng “dân vận khéo” ở huyện Krông Pa

Gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo, nhiều già làng tại một số buôn, làng ở huyện Krông Pa, Gia Lai phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Họ còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, hỗ trợ, hướng dẫn bà con sản xuất, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

ăng cơ hội tiếp cận vốn phát triển sản xuất góp phần giúp đồng bào DTTS vươn lên làm giàu. (Trong ảnh: Một góc xã vùng III Phi Liêng, huyện 30a Đam Rông, Lâm Đồng)

Tăng cơ hội phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS

Do những thay đổi về cơ chế chính sách, sự chuyển mình của nền kinh tế, các chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã không còn phù hợp, cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc rà soát, tích hợp, bãi bỏ chính sách theo hướng cho không, tăng chính sách theo hướng hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, sẽ giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận chính sách, khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Hiệu quả bước đầu của ...

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.