Thanh Hóa: Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019 cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, tỉnh lần thứ III, tiến tới Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, diễn ra trong năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, đảm bảo sự thành công của Đại hội.


Xây dựng nông thôn là một trong những nội dung được tổng kết, đánh giá tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III. (Ảnh TL)
Xây dựng nông thôn là một trong những nội dung được tổng kết, đánh giá tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III. (Ảnh TL)

Theo đó, Thanh Hóa cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội. Về thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện là 01 ngày, cấp tỉnh là 02 ngày. Đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2019; cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10/2019. Thanh Hóa có 13 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn. Có 5 đơn vị không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị bình xét (dưới 5.000 người DTTS) là: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Tĩnh Gia và Bỉm Sơn.

Để tổ chức tốt Đại hội, tạo sức lan tỏa, công bằng trong cộng đồng xã hội về những điển hình được tôn vinh, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm cơ cấu đại biểu đủ thành phần DTTS đại diện cho cộng đồng và thuộc nhiều lĩnh vực công tác.

Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Đăng Quyền cho biết, dự kiến, Đại hội cấp tỉnh sẽ có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho các thành phần DTTS cư trú tại địa phương; tỉnh chú trọng bảo đảm hài hòa cơ cấu đại biểu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính… Đặc biệt, độ tuổi hài hoà, quan tâm đại biểu trẻ, đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ tối thiểu phải 30%.

Đại hội diễn ra với chủ đề “Các dân tộc Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đại hội lần này cũng sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả, nghị quyết từ Đại hội lần trước đặt ra.

Đại hội cũng là dịp để các đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng đã định hướng, các báo cáo điển hình tại Đại hội của tập thể và cá nhân phải tập trung vào lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM, có tính đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng dân tộc giai đoạn tiếp theo, đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đã quán triệt, việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo sự trang trọng, ý nghĩa, đoàn kết, đảm bảo việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí…

QUỲNH TRÂM

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Tin nóng 24h

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Hát tiếp khúc quân hành, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Không thể tin nổi tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời đến vậy trước một đối thủ Jordan được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mọi chỉ số, mọi nỗ lực của các chàng trai áo đỏ trong cả 120 phút quần nát sân Al Maktoum đều cho thấy một điều: Chúng ta xứng đáng đi tiếp, xứng đáng ngẩng cao đầu với tư cách những nhà vô địch Đông Nam Á.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.