Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019
Đại hội Đại biểu các DTTS

“Các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

Đây là chủ đề của Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019 vừa được tổ chức vào 22- 23/8 tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội có sự tham gia của hơn 249 đại biểu chính thức đại diện đồng bào các DTTS trong tỉnh và nhiều đại biểu khách mời. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu các DTTS

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Đồn (Quảng Ninh): Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2024.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống đưới 1% vào năm 2024. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, được Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) lần thứ III- năm 2019 diễn ra sáng ngày 28/6 nhất trí thông qua. Đại hội có sự tham gia của 110 đại biểu chính thức, là người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho gần 7 ngàn người dân đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn huyện. Dự Đại hội có ông Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ...

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.