Quảng Ngãi: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ III năm 2019

Ngày 06/06/2019, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III-năm 2019. Tham dự Đại hội có ông Hồ Văn Thế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi… đại diện các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc huyện Tây Trà và 150 đại biểu, đại diện cho gần 20 ngàn đồng bào các DTTS của huyện Tây Trà.


Đại biểu tham dự Đại hội DTTS huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III.
Đại biểu tham dự Đại hội DTTS huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Đỗ Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, cho biết: Trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng và tinh thần phát huy nội lực của đồng bào các DTTS, kinh tế-xã hội của huyện Tây Trà có nhiều chuyển biến tích cực.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp cho người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đầu tư 196.382 triệu đồng để xây dựng 90 công trình cơ sở hạ tầng-kinh tế, xã hội; xây dựng 736 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho 3.500 lượt hộ gia đình, giải quyết việc làm cho 1.031 lao động, đào tạo nghề cho 344 lao đồng nông thôn. Dự kiến đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 59,54%, bình quân mỗi năm giảm 5,1% hộ nghèo.

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tây Trà lần thứ III-năm 2019 cũng xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2024 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30%; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phát biểu tại Đại hội, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh đã ghi nhận, hoan nghênh những thành tích to lớn, đáng tự hào của huyện Tây Trà trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; biểu dương sự phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ và Nhân dân đồng bào các dân tộc huyện Tây Trà trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân, UBND huyện Tây Trà tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng vùng đồng bào DTTS Tây Trà giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng đã chọn 25 đại biểu tham dự Đại hội DTTS cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019.

LÊ PHƯƠNG

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.