Đăk Nông: Chỉ thị 40 tạo bước chuyển quan trọng về tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40) ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 5 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đăk Nông đưa chính sách vào cuộc sống, đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.


Sự vào cuộc của cảhệ thống chính trị

Ngay sau khi có Chỉ thị 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1901-TB/VPTU, ngày 31/12/2014 về việc triển khai Chỉ thị. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các huyện điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; bổ sung nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) NHCSXH cấp huyện; bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn các buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả… Tính đến nay, 4 tổ chức chức chính trị-xã hội đang tham gia quản lý 1.550 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 68.582 hộ vay với số tiền 2.582 tỷ đồng, chiếm gần 99.66% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, tăng 1.045 tỷ đồng so với năm 2014.

Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình anh K’San, dân tộc Ê-đê ở xã Đăk Som, huyện Đăk G’long đã đầu tư trồng cà phê và chăn nuôi.
Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình anh K’San, dân tộc Ê-đê ở xã Đăk Som, huyện Đăk G’long đã đầu tư trồng cà phê và chăn nuôi.

Hằng năm, UBND tỉnh, huyện, thành phố đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh để bổ sung vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến hết ngày 31/7/2019, nguồn vốn địa phương chuyển sang đạt 126 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó, ngân sách tỉnh là 94 tỷ đồng; ngân sách huyện 29 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh là 3 tỷ đồng.

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho vay, các sở, ban, ngành liên quan đã tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác địa phương qua NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách. Đến ngày 31/7/2019, dư nợ cho vay đối với hộ nghèo toàn tỉnh đạt 671.328 tỷ đồng, so với năm 2014 là 587 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo toàn tỉnh đạt gần 275 tỷ đồng với 26.377 hộ vay.

Diện mạo mới trên bản làng

Nhiều năm trước, gia đình anh K San, dân tộc Ê-đê, ở xã Đăk Som, huyện Đăk Glong đã biết đến tín dụng chính sách. Do chưa có kinh nghiệm nên anh không dám vay vốn để mở rộng chăn nuôi. Năm 2015, sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, được các cấp Hội Nông dân tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, anh K San đã vay 40 triệu đồng từ NHCSXH huyện.

Anh K San cho biết: “Với số vốn trên, tôi đầu tư mua thêm 5 con dê sinh sản, nâng cấp chuồng trại nuôi thêm gà, lấy phân bón chăm sóc vườn cà phê. Sau 4 năm mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay gia đình tôi có 25 con dê, 1.000 con gà. Từ hộ nghèo, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi đã thoát nghèo, trung bình thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi khoảng 100 triệu đồng/năm”.

Hay như gia đình chị K’Chong, dân tộc Mạ, ở buôn B’ Dơng, xã Đăk Som, huyện Đăk Glong chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Để có vốn đầu tư trồng cây cà phê, năm 2014 gia đình tôi vay 40 triệu đồng từ NHCSXH huyện để trồng 500 gốc cà phê. Đây là cơ hội giúp gia đình tôi thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình”.

Theo ông Vũ Tá Long, Chủ tịch huyện Đăk G’Long, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với NHCSXH, bố trí 3,4 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay.

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo diện mạo mới trên khắp các bản làng.

“Những kết quả trên khẳng định Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, cũng như phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Đăk Nông”, ông Đào Thái Hòa, Giám đốc NHCSXH tỉnh khẳng định.

MAI HƯƠNG

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.