Đồng Tháp: Tiếp tục chuyển giao dịch vụ hành chính công sang Bưu điện giải quyết

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai Đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho ngành Bưu điện. Đây được xem là một trong những mô hình mẫu để chính quyền các cấp và ngành Bưu điện các tỉnh, thành phố khác đến nghiên cứu triển khai.


Bước đột phá trong cải cách hành chính

Ngày 7/11, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2. Theo đó, toàn bộ các thủ tục hành chính tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện tại điểm giao dịch của Bưu điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp-Nguyễn Văn Dương giao Quyết định thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 cho Lãnh đạo Bưu điện Đồng Tháp với sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phạm Anh Tuấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp-Nguyễn Văn Dương giao Quyết định thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 cho Lãnh đạo Bưu điện Đồng Tháp với sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phạm Anh Tuấn.

Cụ thể, Bộ phận một cửa thị xã Hồng Ngự có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa-Thông tin. Bộ phận một cửa huyện Hồng Ngự hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Y tế, Nông nghiệp, kinh doanh.

Tại huyện Tân Hồng, bộ phận một cửa hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.
Bộ phận một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục hành chính theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân…

Đối với Bộ phận một cửa huyện Tam Nông (đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của huyện.

Trước đó, ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi động Đề án và chính thức triển khai giai đoạn 1, giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện đối với các lĩnh vực và thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công của tỉnh ở 02 huyện: Tam Nông, Thanh Bình và 4 xã: Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự), Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình).

Sau 3 tháng thực hiện giai đoạn 1, 100% thủ tục hành chính được nhân viên Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn cho người dân. Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công và tại Bộ phận một cửa các huyện: Thanh Bình, Tam Nông đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 1.550 hồ sơ và chuyển phát an toàn, chính xác tới tận địa chỉ người dân yêu cầu.

Tăng cường chuyển giao dịch vụ hành chính công

Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh là một giải pháp đem lại bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Ở giai đoạn 2, các đơn vị phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan, nhất là triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao để đảm bảo sự thành công của Đề án.

Điểm cung cấp dịch vụ tại Bưu điện Lai Vung.
Điểm cung cấp dịch vụ tại Bưu điện Lai Vung.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với Bưu điện để gia tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo các mô hình như: hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà, mô hình trả kết quả tận nhà qua Bưu điện; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa kết hợp các Bưu điện Văn hóa xã… Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, đặc biệt đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang Bưu điện thực hiện thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của cả UBND tỉnh Đồng Tháp cũng như ngành Bưu điện trong việc đột phá, sáng tạo cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính tại địa phương và hoạt động của Bưu điện. Đây được coi là một trong những mô hình mẫu để UBND và Bưu điện các tỉnh, thành phố khác đến nghiên cứu triển khai.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát các nội dung, kế hoạch chuyển giao để triển khai nhiệm vụ một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa của đề án (bao gồm tất cả các điểm giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Đặc biệt, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mô hình hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà; mô hình trả kết quả tận nhà qua đường bưu chính công ích và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa kết hợp các điểm Bưu điện văn hoá xã để giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức đi lại.

HOÀNG THANH

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.