Tân Uyên (Lai Châu): Phấn đấu là huyện đầu tiên về đích nông thôn mới

Là huyện mới được chia tách từ huyện Than Uyên (2008), tuy nhiên huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, trong đó, có phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là địa phương được tỉnh Lai Châu lựa chọn là huyện đầu tiên về đích NTM vào năm 2020.


Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Tân Uyên không ngừng được cải thiện.
Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Tân Uyên không ngừng được cải thiện.

Tính đến hết năm 2018, xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên) mới đạt 11/19 tiêu chí về NTM. Tuy nhiên, từ việc đánh giá thực tế các tiêu chí chưa đạt và tìm ra những tồn tại hạn chế, xã đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí thành phần, qua đó đạt được mục tiêu đề ra là về đích NTM vào cuối năm 2019.

Ông Lò Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa cho biết: Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện. Đồng thời, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, tạo động lực để xã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu.

Cùng với xã Mường Khoa, xã Hố Mít cũng đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu để đạt xã NTM vào cuối năm nay. Hiện nay, huyện Tân Uyên có 6/9 xã đạt chuẩn NTM, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã đang thực hiện thì tập trung dồn lực cho các tiêu chí sắp đạt, khó đạt. Trong đó, các tiêu chí khó đạt nhất là tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, nhà ở dân cư… và huyện, xã đang cố gắng tìm giải pháp và sự đồng thuận của người dân để thực hiện.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Đến nay, huyện Tân Uyên đã cơ bản đạt 5/9 tiêu chí cấp huyện gồm: Thuỷ lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo NTM. Các tiêu chí chưa đạt còn lại là: Quy hoạch, giao thông, y tế-văn hoá-giáo dục; môi trường.

Theo kế hoạch thì trong năm 2019, 2020 Tân Uyên phải phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn và thực hiện 4/9 tiêu chí cấp huyện chưa đạt. Tuy nhiên, 3 xã về đích NTM giai đoạn 2019-2020 đều là các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ và chất lượng các tiêu chí đạt thấp (3 xã đạt 11/19 tiêu chí), có nhiều tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như, tiêu chí giao thông cần phải mở mới, cứng hoá tối thiểu thêm 78km; đầu tư, nâng cấp 15 trường, bổ sung thêm 106 bộ trang thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời; hỗ trợ xoá trên 126 nhà tạm; nhất là cần đầu tư duy trì và nâng cao các tiêu chí của 6/9 xã đạt chuẩn NTM.

“Để triển khai thực hiện, huyện Tân Uyên đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư đường giao thông nội bản, nhà ở dân cư, môi trường, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân…”, ông Cảnh thông tin.

TRỌNG BẢO

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.