Người có uy tín ở thôn Bình Dương

Nhiều năm nay, thầy cúng Lý Văn Giang, Người có uy tín trong cộng đồng người Dao thôn Bình Dương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) luôn đảm trách mọi công việc thuộc về đời sống tâm linh của cộng đồng người Dao trong vùng. Từ các nghi lễ mừng nhà mới, nghi lễ trong đám cưới, đám tang, cầu sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ hay lễ cấp sắc, lễ cúng thổ địa… trong các gia đình hay của cả cộng đồng đều do thầy cúng Lý Văn Giang đứng ra làm chủ lễ.


Thầy cúng Lý Văn Giang, Người có uy tín của thôn Bình Dương.
Thầy cúng Lý Văn Giang, Người có uy tín của thôn Bình Dương.

Thôn Bình Dương, xã Quyết Tiến có 76 hộ dân, chủ yếu là người Dao, chỉ có 1-2 hộ người Mông. Mọi công việc liên quan đến công tác đảng và chính quyền của thôn đã có Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn gánh vác. Tuy nhiên, trong mỗi cuộc họp dân để vận động bà con tham gia các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư; xây dựng quy ước, hương ước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; bảo tồn di sản văn hóa của cộng đồng người Dao… đều không thể thiếu tiếng nói của thầy cúng-Người có uy tín Lý Văn Giang. “Bà con có tin tưởng, nể trọng thầy cúng thì mới nhờ đến mình tiến hành các lễ cúng cho gia đình họ. Vì vậy, khi thôn bản có việc lớn, việc nhỏ, cần huy động sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng thì mình nói (vận động, tuyên truyền), bà con dễ đồng tình, ủng hộ hơn”, thầy cúng Lý Văn Giang chia sẻ.

Năm nay, thầy cúng Lý Văn Giang bước vào tuổi 45 và ông đã đảm trách vai trò Người có uy tín của thôn Bình Dương liên tục 5 năm qua. Ngoài nhiệm vụ làm “cầu nối” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, ông Lý Văn Giang đã trực tiếp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ cho bà con người Dao và các thế hệ trẻ tại địa phương. Ông cũng đang trực tiếp dạy chữ Nôm Dao và các bài cúng cho 3 học trò ở xã Quyết Tiến là Tráng Văn Tiến (40 tuổi); Phan Thế Hòa (36 tuổi) và Lý Văn Bình (20 tuổi). “Để thông thạo công việc tâm linh theo nghi lễ của cha ông, mình còn phải dành nhiều thời gian truyền dạy cho các học trò. Mình dự tính sẽ tặng một bộ nhạc cụ thanh la xập xèng (dùng trong đam tang và lễ cấp sắc) của gia đình cho học trò nào tâm huyết và thành nghề sớm nhất”, thầy cúng Lý Văn Giang bộc bạch.

NGỌC ÁNH

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.