Thẻ: giảm nghèo
Huyện 30a đầu tiên của Thanh Hóa thoát nghèo

Huyện 30a đầu tiên của Thanh Hóa thoát nghèo

Như Xuân là một trong 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa có đông đồng bào DTTS sinh sống được Chính phủ đầu tư theo Nghị quyết 30a giai đoạn 2009-2020. Với những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội những năm gần đây, Như Xuân đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra khỏi danh sách huyện 30a.

Hiệu quả  giảm nghèo ở Ba Tơ

Hiệu quả giảm nghèo ở Ba Tơ

Theo ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện đã huy động và triển khai hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân. Từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và Trung ương, Ba Tơ đã lồng ghép với Chương trình 30a, 135... đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình dân sinh, hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trạm y tế và trường học; trong đó ưu tiên đầu ...

Giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi-Những góc nhìn đa chiều

Giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi-Những góc nhìn đa chiều

“Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi-Những góc nhìn đa chiều”, là nội dung Hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức diễn ra ngày 22/01, tại Hòa Bình. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH chủ trì Hội thảo. Về phía Ủy ban Dân tộc có ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham dự.

Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 ở Điện Biên: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo  vùng dân tộc thiểu số

Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 ở Điện Biên: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu ...

Đến hết năm 2018, đã có gần 13 ngàn tỷ đồng từ hợp phần hỗ trợ sản xuất thuộc CT135 cung cấp cây, con giống cho đồng bào DTTS trên toàn tỉnh Điện Biên. Việc thực hiện đồng bộ, hợp lý nguồn vốn đã góp phần tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS ở Điện Biên.

Phát huy hiệu quả  chính sách giảm nghèo  ở Tủa Chùa

Phát huy hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Tủa Chùa

Từ nguồn lực phân bổ của Chính phủ về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016–2020, huyện Tủa Chùa đã thực hiện hiệu quả đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, trường lớp học; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng các hình thức tạo sinh kế cho người dân... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện còn 53,4%, giảm 6,7% so với năm 2017.

Cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới chính sách giảm nghèo

Cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới chính sách giảm nghèo

“Tỷ lệ nghèo đa chiều (theo chuẩn nghèo đa chiều của Việt Nam) giảm đáng kể từ 15,9% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2016, đồng nghĩa với việc khoảng gần 6 triệu người đã thoát nghèo”. Đây là một trong những nội dung vừa công bố tại Hội thảo công bố Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam: “Giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh để đảm bảo cuộc sống có chất lượng cho mọi người”, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân ...

Thấy gì từ đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thấy gì từ đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Để giảm nghèo bền vững, một trong những yếu tố giữ vai trò quan trọng là đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, đội ngũ này chủ yếu kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đồng Nai: Tập trung giảm nghèo nhanh, bền vững  trong vùng đồng bào DTTS

Đồng Nai: Tập trung giảm nghèo nhanh, bền vững trong vùng đồng bào DTTS

Năm 2015, khi nâng chuẩn nghèo (hộ có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,2 triệu đồng/tháng ở khu vực thành thị) toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS. Qua thời gian tập trung cho công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp, đến nay, con số này giảm xuống còn khoảng 1.400 hộ.

Nâng tầm “cam kết”  để thoát nghèo bền vững

Nâng tầm “cam kết” để thoát nghèo bền vững

Cam kết được xem như là một điều kiện ràng buộc, nhưng lại không phải là quy định ở dạng luật; vì vậy, rất khó để có những chế tài xử lý nếu cam kết không thành. Điều này thể hiện rõ nhất ở cam kết khi thụ hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Thành tích giảm nghèo ở Si Ma Cai

Thành tích giảm nghèo ở Si Ma Cai

Si Ma Cai là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, bằng nguồn lực đầu tư của Nhà nước, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền Si Ma Cai đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế; khuyến khích, động viên người dân nỗ lực thoát nghèo… Từ đó, huyện Si Ma Cai đã vươn lên, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh Lào Cai về công tác xóa đói giảm nghèo ...

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.