Thẻ: Nghị quyết
Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế mới, xung lực mới

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo ...

Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm và đánh giá cao. Năm 2019 tiếp tục là năm bản lề, tạo sức bật trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, ...

Khi quê nghèo có Nghị quyết “tam nông”

Khi quê nghèo có Nghị quyết “tam nông”

Xuân này, tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp, bộ mặt nông thôn trên khắp mọi miền đất nước đã có những đổi thay mạnh mẽ. Nền nông nghiệp chuyển mình cả về quy mô và trình độ sản xuất; người nông dân đã nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, phát huy trách nhiệm đối với việc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp nông thôn vững ...

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số112/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân chủ trì Hội thảo. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự, chỉ đạo Hội thảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng ...

Tuyên Quang triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW: Thực hiện thí điểm  trước khi nhân rộng

Tuyên Quang triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW: Thực hiện thí điểm trước khi nhân rộng

Thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Tuyên Quang đã từng bước đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang xung quanh vấn đề này.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Ngày 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW: “Tam nông”  có nhiều bứt phá

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW: “Tam nông” có nhiều bứt phá

Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện Nghị quyết “tam nông”, 10 năm qua, ngành công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương đã tham mưu, xây dựng để các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ, tạo “cú hích” phát triển vùng DTTS và miền núi.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.