Thẻ: tranh thủy mặc
Lý Tùng Niên Một trụ cột trong dòng tranh thủy mặc

Lý Tùng Niên Một trụ cột trong dòng tranh thủy mặc

Trong số những họa sĩ thành danh người Hoa (bao gồm những người Việt gốc Hoa và Hoa kiều) sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh (chủ yếu ở khu vực Chợ Lớn), Lý Tùng Niên là một trong những bậc thầy về tranh thủy mặc theo phái Lĩnh Nam mang đậm dấu ấn phong cách, hồn cốt Trung Hoa truyền thống.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.