Thẻ: triển lãm chuyên đề
“Chân dung Hồ Chí Minh-Góc nhìn từ tranh cổ động”

“Chân dung Hồ Chí Minh-Góc nhìn từ tranh cổ động”

“Chân dung Hồ Chí Minh-Góc nhìn từ tranh cổ động” là cuộc triển lãm theo chuyên đề do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, nhân Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.