Hòa Bình: Chú trọng quản lý an toàn hồ đập

Trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình hiện có khoảng 527 hồ chứa nước thủy lợi và 3 thủy điện nhỏ đang hoạt động, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, phần lớn hồ thủy lợi xây dựng từ rất lâu. Qua rà soát, toàn tỉnh có 325/527 hồ chứa hư hỏng một số hạng mục thuộc thân đập, tràn xả lũ, cống lấy nước. Mặt khác, lực lượng quản lý, vận hành hồ, đập mỏng, không bảo đảm năng lực chuyên môn, nhất là các hồ do cấp huyện quản lý.


Công trình hồ Rung Chăn, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) đang trong giai đoạn làm kênh mương và lát mái thượng lưu, dự kiến hết tháng 2/2019 sẽ hoàn thành.
Công trình hồ Rung Chăn, xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) đang trong giai đoạn làm kênh mương và lát mái thượng lưu, dự kiến hết tháng 2/2019 sẽ hoàn thành.

Do số lượng công trình xuống cấp chiếm tỷ lệ lớn nên công tác quản lý an toàn đập và hồ chứa trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong số 325 công trình hư hỏng các hạng mục đầu mối, Chi cục Thủy lợi đã xác định, 145 công trình cần được ưu tiên sửa chữa cấp bách để đảm bảo mức độ an toàn và kịp thời phục vụ sản xuất. Đối với các công trình này, giải pháp được ngành chức năng đề nghị là, ưu tiên sửa chữa các hạng mục đầu mối đang xuống cấp nghiêm trọng, nâng cao khả năng chống lũ và từng bước nâng cấp hệ thống kênh mương.

Ngoài ra, cũng cần bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, không để từ hư hỏng nhỏ phát triển thành hư hỏng lớn, gây nguy hiểm đến an toàn công trình.

Được biết, trong tổng số 527 hồ chứa thủy lợi hiện nay, có 154 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi quản lý và vận hành; 373 công trình được phân cấp cho cấp huyện quản lý, trực tiếp là các HTX, tổ hợp tác và UBND các xã vận hành, khai thác. Với trách nhiệm của mình, đơn vị quản lý đã chủ động phương án đảm bảo an toàn cho công trình, chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du; thực hiện quy trình vận hành hồ chứa; chủ động sửa chữa những hư hỏng nhỏ, mới phát sinh, hàng năm có kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình…

Đối với những hồ, đập đang xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đơn vị quản lý đã thực hiện phương châm không tích nước hoặc hạ thấp mực nước, kết hợp giữa giải pháp phi công trình và công trình nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất. Các giải pháp này sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Hồ chứa đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần ổn định phát triển bền vững tài nguyên nước. Theo đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng; chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ hư hỏng, xuống cấp; Tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng quản lý, quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.

Chú trọng xây dựng kế hoạch quản lý tốt nguồn nước của các lưu vực sông và hệ thống thuỷ lợi, nhất là các hồ chứa, bảo đảm quá trình khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trước mắt và lâu dài.

ĐINH THẮNG

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.