Tin tức – Sự kiện
Mặt trận Tổ quốc

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có 999 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo-là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở cơ sở. Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi những ý kiến tâm huyết, những kỳ vọng của đại biểu tại Đại hội IX.

MTTQ Việt Nam

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ...

Đại hội Đại biểu các DTTS

Lâm Đồng: Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019

Ngày 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019. Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có ông Điểu K’ré, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và 250 đại biểu đại diện hơn 33 nghìn người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.