Quảng Trị: Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Chiều 14/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì buổi họp.


Ông Hà Sĩ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo Đại hội dân tộc thiểu số chủ trì cuộc họp
Ông Hà Sĩ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu sốtỉnh chủ trì cuộc họp.

Căn cứ vào tình hình thực tế và dân số của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn các huyện, BCĐ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh chỉ đạo 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông lập kế hoạch tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 15-30/6/2019. Tại cuộc họp, BCĐ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị đã phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với các huyện làm tốt công tác chuẩn bị về khánh tiết, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự…phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng khẳng định, để góp phần cho thành công của Đại hội, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, vì vậy yêu cầu các địa phương phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn về vai trò và ý nghĩa của Đại hội. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019. Qua đó nhằm động viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số.

MINH THỨ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.