Hội thảo về thực hiện Cương lĩnh và hành động Bắc Kinh từ khía cạnh bình đẳng giới

Ngày 11/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo góp ý Dự thảo “Rà soát toàn diện cấp quốc gia” và “Báo cáo quốc gia về thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh” từ khía cạnh bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số (DTTS). Hội thảo do Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đồng chủ trì.


1.Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu khai mạc buổi Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Dự Hội thảo có bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT; Đại diện UN Women, các Bộ, ngành, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đang hoạt động về bình đẳng giới ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết, trong 25 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp, chương trình hành động để thực hiện những cam kết với thế giới về phụ nữ, về giới và bình đẳng giới với mong muốn thúc đẩy sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận những vấn đề còn tồn tại và thách thức trong thực hiện bình đẳng giới, nhất là trong khu vực DTTS. Khu vực DTTS là nơi có trình độ dân trí và mặt bằng giáo dục còn hạn chế, các phong tục tập quán như trọng nam khinh nữ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, nghèo đói là vấn đề khiến nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải chịu thiệt thòi; hiện nay mù chữ, tái mù chữ trong phụ nữ DTTS còn cao  (21% phụ nữ DTTS chưa biết đọc, chưa biết viết).

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, UBDT là cơ quan quản lý nhà nước, nhận thấy việc tham gia vào thực hiện “Rà soát toàn diện cấp quốc gia” và “Báo cáo quốc gia về thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh” từ khía cạnh bình đẳng giới trong DTTS là việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện, hưởng ứng Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và nâng cao nhận thức bình đẳng giới vùng DTTS, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa  UBDT và UN WOMEN.

Trên cơ sở nhìn nhận thẳng thắn vấn đề bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm kỳ vọng Hội thảo sẽ tổng hợp được nhiều ý kiến quý báu để đóng góp vào báo cáo Quốc gia.

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo.

Tại buổi Hội thảo, nhóm tư vấn đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự về “Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh”, “Hướng dẫn rà soát toàn diện cấp quốc gia việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh”. Đồng thời cũng đưa ra “Bảng câu hỏi về nội dung Rà soát toàn diện cấp quốc gia về thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh” từ khía cạnh bình đẳng giới trong lĩnh vực DTTS và “Đề cương Báo cáo quốc gia 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ các vấn đề xoay quanh 5 lĩnh vực: Giảm nghèo, giáo dục, y tế, bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường.  Đó là một trong những cơ sở giúp UBDT có cái nhìn toàn diện về bình đẳng giới trong DTTS và bổ sung vào Đề cương Báo cáo quốc gia 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh.

HOÀNG QUÝ

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.