Bù Gia Mập (Bình Phước): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, năm 2019

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Bù gia mập đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” , ngày 17/5/2019, UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ ii, năm 2019. Đây là Đại hội điểm của tỉnh. Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng vụ Dân tộc thiểu số (ủy ban Dân tộc), ông Lã Chí Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng ủy ban Dân tộc tại TP . Hồ Chí minh, ông ma Ly Phước, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước và 150 đại biểu đại diện cho 22 DTTS hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.


Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số (uBDT) thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm uBDT trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc
Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số (UBDT) thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm uBDT trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc

Bù Gia Mập là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Bình Phước có tổng diện tích tự nhiên là 106.116ha, có 08 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 02 xã biên giới là Đăk Ơ và Bù Gia Mập với đường biên giới dài hơn 64km; dân số trên địa bàn huyện là 20.057 hộ với 79.351 khẩu, trong đó đồng bào DTTS có 6.289 hộ, với 29.417 khẩu, chiếm khoảng 37,1% dân số toàn huyện. Trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, dân cư phân bố không tập trung. Toàn huyện có 03 xã và 22 thôn đặc biệt khó khăn, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.

Thực hiện các mục tiêu của quyết tâm thư tại Đại hội lần thứ I, trong giai đoạn 2014-2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giúp các hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách vùng DTTS đặc biệt là các chương trình trọng điểm như Chương trình 134, 135, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở. Nhờ vậy, chất lượng đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Huyện ngày càng được nâng cao. Công tác chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng. Các cấp, các ngành đã tập trung mọi nguồn lực vận động con em đồng bào DTTS ra lớp đúng độ tuổi, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp… Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Ngày càng giàu đẹp. Đại hội cũng đã bầu ra 30 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần thứ III. Nhân dịp này, thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT , bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số, đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện cho vay tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS.

HƯƠNG – HUYỀN

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.