Tăng cường cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm cuả cả hệ thống chính trị. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, vấn đề CCHC đã được thảo luận, chỉ ra những hạn chế, đưa ra giải pháp vì nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến phát biểu của các thành viên Chính phủ và Quốc hội.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC

baodantoc_bt_bnv

CCHC là một trong những vấn đề rất quan trọng. Trong thời gian sắp tới để thực hiện tốt công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, Bộ Nội vụ đã tham mưu và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra và phát huy quá trình hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng như Tổ công tác của các Bộ trưởng và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, trong đó chủ yếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế về mặt tổ chức hoạt động của các nền hành chính.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính và khẩn trương củng cố, kiện toàn mô hình một cửa của các bộ, ngành và địa phương và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính cũng như tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về vấn đề tinh giản và sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Đẩy nhanh thực hiện Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử để tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Liên thông thủ tục hành chính là khâu đột phá

MaiTienDung-crop

Có thể nói, trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để đẩy mạnh CCHC, xây dựng một nền hành chính phục vụ thực chất, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ luôn coi cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng là thách thức khó khăn nhất. Vì để đơn giản hóa được thủ tục hành chính không phải chỉ liên quan quan đến sửa đổi về thể chế và thay thế về quy phạm, quan trọng hơn cả đó là tạo ra một quyết tâm thay đổi về nhận thức, thay đổi về văn hóa, hành chính, ngay cả thay đổi hành vi ứng xử công chức khi thi hành công vụ.

Với nhận thức như vậy trong kế hoạch CCHC của nhiệm kỳ này liên thông thủ tục hành chính được thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ coi đây là một khâu đột phá. Theo đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tấn công vào sự cát cứ, sự phân lập các thủ tục riêng lẻ đang tạo ra những chuỗi gia tăng chi phí chính cho người dân và doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp rất mạnh mẽ thông qua thủ tục hành chính liên thông. Bước đầu là lựa chọn những loại thủ tục hành chính có độ bao phủ lớn nhất liên quan đến mọi người dân cũng như phản ánh nhiều bức xúc để triển khai, có thể nói đó là thủ tục về hộ tịch, đăng ký cư trú, vấn đề giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chúng tôi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đồng ý với tinh thần đẩy mạnh mở rộng liên thông thủ tục hành chính đến các lĩnh vực khác như là liên thông đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Việc tinh giản biên chế mới chỉ tập trung về số lượng

Cải cách hành chính

Về cơ bản, nhiều nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Chương trình hành động về hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã được Chính phủ ban hành.

Việc ban hành các nghị định, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đề án tổng thể sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021 đang được triển khai. Cơ chế một cửa liên thông được triển khai có hiệu quả. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm và đơn giản hóa. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư. Nghị định mới về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức đang được nghiên cứu xây dựng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường.

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế mới chỉ tập trung về số lượng mà chưa chú trọng tới chất lượng và vị trí việc làm. Số đầu mối không tăng nhưng chưa được sắp xếp tinh gọn. Chưa ban hành tiêu chí thành lập phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ…

THANH HUYỀN

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Tin nóng 24h

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Hát tiếp khúc quân hành, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Không thể tin nổi tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời đến vậy trước một đối thủ Jordan được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mọi chỉ số, mọi nỗ lực của các chàng trai áo đỏ trong cả 120 phút quần nát sân Al Maktoum đều cho thấy một điều: Chúng ta xứng đáng đi tiếp, xứng đáng ngẩng cao đầu với tư cách những nhà vô địch Đông Nam Á.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.