Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Việt Nam cần gia nhập Công ước số 98

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 7/6, Quốc hội thảo luận về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bên hành lang Quốc hội ngày 7/6.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bên hành lang Quốc hội ngày 7/6.

Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản: Bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử, chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, việc gia nhập và triển khai thực hiện Công ước số 98 sẽ tạo ra cơ sở pháp lý cho người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng tập thể về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác trong quan hệ lao động như làm thêm giờ, bữa ăn giữa ca và các chế độ phúc lợi khác…

Thảo luận tại hội trường về vấn đề này, các đại biểu thống nhất cao với việc gia nhập Công ước số 98. Đây chính là nền tảng cho sự vận hành của thị trường lao động tại Việt Nam phù hợp với quy luật khách quan của kinh tế thị trường, giúp cho sự phát triển đi theo đúng hướng, tiến tới xây dựng quan hệ lao động hiện đại ở Việt Nam.  Một số ý kiến cho rằng cơ quan nhà nước cần nghiên cứu, rà soát hệ thống pháp luật, sửa đổi các Luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất…

 Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 7/6 về Công ước số 98 .
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 7/6 về Công ước số 98 .

Trước đó, với quá bán số đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã tán thành 01 nội dung của dự thảo Luật Kiến trúc và 01 nội dung trong phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Cũng trong ngày 7/6, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về xử lý một số phát sinh trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2018, 2019. Quốc hội cũng thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Kiểm toán Nhà nước; việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 81 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước trình xin ý kiến Quốc hội tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan liên quan; các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động Kiểm toán nhà nước, tránh chồng chéo trong quy định về thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước với các cơ quan chức năng. Một điểm mới đáng chú ý được sửa đổi, bổ sung theo hướng, báo cáo kiểm toán là căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và giải quyết khiếu nại, nhằm bao quát toàn diện quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân.

THANH HUYỀN

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.