Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019: “Các dân tộc huyện Kon Plông đoàn kết, phát huy nội lực, chung tay xây dựng nông thôn mới”

Ngày 24/5/2019, huyện Kon Plông đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019. Đây là Đại hội được tỉnh Kon Tum chọn làm điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 và ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc.


Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Kon Plông đoàn kết, phát huy nội lực, chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ III năm 2019 đã quy tụ 140 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 22 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua (kể từ sau Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ II năm 2014), huyện Kon Plông đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ II đề ra. KT-XH trên địa bàn huyện Kon Plông có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,6%/năm (giai đoạn 2014-2018); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng (năm 2014) lên 23 triệu đồng (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,8%/năm…

Đời sống Nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng – an ninh ổn định. Đồng bào các DTTS trên địa bàn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Ông Nguyễn Xuân Đức (đầu tiên bên phải) trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Xuân Đức (đầu tiên bên phải) trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ III năm 2019 đã đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS. Huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội…

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư: Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2019-2024 đạt 5-7%/năm, đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 35-40 triệu đồng. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì 100% thôn làng có đội cồng chiêng và múa xoang; 100% số thôn làng có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao; khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công; tỷ lệ trường lớp kiên cố đạt 100%…

Ông Ka Ba Thành, Trưởng ban Dân tộc (đầu tiên bên trái) và ông Thao Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kon Tum (đầu tiên bên phải) trao Bằng khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Ka Ba Thành, Trưởng ban Dân tộc (đầu tiên bên trái) và ông Thao Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kon Tum (đầu tiên bên phải) trao Bằng khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 2 tập thể, 10 cá nhân. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Ka Ba Thành tặng Giấy  khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân.

Đại hội cũng biểu quyết chọn cử 18 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019.

MINH THU

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.