Huyện Thoại Sơn (An Giang) : Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2019

Ngày 9/7, tại huyện Thoại Sơn, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thoại Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, năm 2019. Đến tham dự Đại hội có bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III; ông Men Phol Ly, Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thoại Sơn và 150 đại biểu chính thức là đồng bào DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.


Bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III- Trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các tập thể.
Bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III- Trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các tập thể.

Huyện Thoại Sơn có 14 xã, dân số toàn huyện 44.680 hộ, với 182.043 khẩu, DTTS có 1.170 hộ với 5.699 khẩu, chiếm 3,13%. Trong giai đoạn 2014–2019, nhiều chương trình, dự án được thực hiện có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ngày càng được quan tâm hơn. Đặc biệt, nhân dịp tết cổ truyền các dân tộc Khmer, Chăm điều có tổ chức đoàn đến thăm hỏi gia đình chính sách và trao quà cho hộ nghèo… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo được giảm hằng năm, cuối năm 2018 hộ nghèo của toàn huyện còn 1.388 hộ chiếm 3,11% (236 hộ DTTS chiếm 17%).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết tâm thư. Nội dung bao gồm 7 nhiệm vụ lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cùng các dân tộc anh em xây dựng quê hương. Trong đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trong đồng bào DTTS từ 1-1,5%; đến năm 2024 có 99% hộ DTTS có điện sinh hoạt; trên 95% hộ sử dụng nước sạch; cơ bản không còn nhà tạm bợ.

Đại hội đã đề cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019. Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014– 2019.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã trao Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh đến 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014–2019.

 NHƯ TÂM

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.