Hải Hà quyết tâm đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

Ngày 11/6, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hải Hà lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra trọng thể tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu, trong đó 116 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 16 ngàn đồng bào của 10 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà-Nguyễn Mạnh Cường; Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh và đại diện lãnh đạo nhiều ban ngành của tỉnh đã tham dự Đại hội.


Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Hải Hà (Quảng Ninh).
Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Báo cáo của UBND huyện Hải Hà trình bày tại Đại hội cho thấy, Hải Hà là một huyện miền núi, biên giới nằm phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, có 16 đơn vị hành chính gồm 15 xã và 1 thị trấn, 118 thôn bản, khu phố, trong đó có 9 xã là miền núi, vùng cao (2 xã ĐBKK thuộc khu vực III và 7 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II nằm trong diện đầu tư của Chương trình 135).

Qua 5 năm triển khai tích cực, đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương và địa phương, Hải Hà đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quyết tâm thư Đại hội DTTS huyện lần thứ II năm 2014-2019 đề ra, làm chuyển biến tích cực, rõ nét đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân vùng đồng bào DTTS. Bộ mặt nông thôn miền núi, biên giới, vùng dân tộc thay đổi rõ rệt, đặc biệt là hạ tầng về đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm xá.

Hiện nay, 100% số xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; kết quả xây dựng NTM các xã vùng miền núi, dân tộc đảm bảo tiến độ, hết năm 2018, huyện có 9/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 5 xã thuộc vùng dân tộc & miền núi; 26 thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020 (về đích trước 1 năm theo Đề án 196 của tỉnh Quảng Ninh).

Người dân đã chủ động hơn trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Cụ thể, số hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 1.814 hộ, chiếm 13,5% (năm 2015) xuống còn 245 hộ, chiếm 2,84% (cuối năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS cũng tăng dần qua các năm, từ  6,7 triệu đồng năm 2014 lên 29,1 triệu đồng năm 2018.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh (thứ 5 từ trái sang phải) và ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà (thứ 2 từ phải sang phải) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội.
Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh (thứ 5 từ trái sang phải) và ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà (thứ 2 từ phải sang phải) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tuy nhiên, công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một bộ phận người dân vẫn còn thiếu tính chủ động, ý chí vươn lên dẫn tới công tác giảm nghèo ở một số hộ chưa thực sự bền vững, tỷ trọng hộ nghèo các xã vùng dân tộc và miền núi còn cao (chiếm 79,6% hộ nghèo toàn huyện). Việc triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của đồng bào DTTS vẫn còn chậm…

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Kiên Cường đánh giá cao những thành tích, kết quả thực hiện công tác dân tộc của nhân dân các dân tộc Hải Hà trong 5 năm qua.

Đề cập đến nhiệm vụ giai đoạn mới, ông Vũ Kiên Cường lưu ý, đồng bào các dân tộc Hải Hà tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú ý phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của các dân tộc anh em trong sản xuất và đời sống, tăng cường vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong việc vận động bà con thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào…

Trưởng ban Dân tộc Quảng Ninh Vũ Kiên Cường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đồng bào DTTS có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2019.
Trưởng ban Dân tộc Quảng Ninh Vũ Kiên Cường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đồng bào DTTS có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2019.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà-Nguyễn Mạnh Cường trong bài phát biểu tại Đại hội, đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, quan tâm thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong việc vận động bà con trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nhất là vận động bà con tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại nhiều vào chính sách của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng và tham gia với chính quyền địa phương trong việc xây dựng NTM và thực hiện các mô hình phát triển sản xuất để bà con vừa có việc làm, tăng thu nhập, vừa đóng góp công sức vào công trình do chính bà con quản lý và sử dụng.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Mạnh Cường cũng mong muốn, bà con DTTS trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế cho các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS; tranh thủ mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS, nhất là đối với hộ đồng bào nghèo.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà-Nguyễn Mạnh Cường tặng Giấy khen cho các cá nhân là người DTTS có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019.
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà-Nguyễn Mạnh Cường tặng Giấy khen cho các cá nhân là người DTTS có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019.

Tại Đại hội, cũng tổ chức trao tặng Giấy khen thưởng của Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh và của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân là người DTTS có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua. Đồng thời, bầu ra 22 đại đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2019.

THANH HÀ THÚY

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.