Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc: Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6

Ngày 6/6/2019, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 36, Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chỉ trì Hội nghị. Tham dự có các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT.


Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019. Dự thảo báo cáo đánh giá: Trong tháng 5/2019, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, chính sách dân tộc và miền núi trình Chính phủ. Đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Chủ động phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cơ quan đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2019, gồm: Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo UBDT phê duyệt, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các đề án theo Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Cán sự Đảng UBDT đã ban hành. Tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tháng 5/2019. Một số ý kiến đại biểu đóng góp về công tác xây dựng đề án, việc duy trì chế độ thông tin, báo cáo, công tác cải cách hành chính của chi bộ các vụ, đơn vị…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả công tác đảng đã đạt được trong tháng 5/2019. Theo đó, các chi bộ đảng đã bám sát thực hiện quyết liệt các nội dung đề ra. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu, các chi bộ cần tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện nghiêm việc duy trì thông tin, báo cáo trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Tập trung đánh giá, chỉ đạo các hoạt động để chuẩn bị cho sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy cơ quan.

MINH THU

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.