Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Ngày 10/01/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 32, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và kiểm điểm từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy năm 2018. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ.


Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Chương trình công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt quy định về chế độ sinh hoạt; tổ chức chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; chỉ đạo tốt việc thực hiện kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại một số tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018, trọng tâm là việc tham mưu xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phát huy tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được phân công; nội bộ đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ. Năm 2018, đã kịp thời chỉ đạo triển khai quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, thứ 8 khóa XII của Đảng đảm bảo đúng tiến độ. Ban Chấp hành có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Trung ương Đảng và Chính phủ giao. Công tác chính trị tư tưởng; Công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể được quan tâm, chú trọng thực hiện tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để khắc phục hạn chế, thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sẽ thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kịp thời triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự đảng quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đề nghị: Trong năm 2019, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chuyên đề; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của từng Chi bộ; nâng cao vai trò Bí thư Chi bộ trong việc đưa ra những đề xuất, sáng kiến thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng.

NGHĨA HIỆP

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Tin nóng 24h

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Hát tiếp khúc quân hành, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Không thể tin nổi tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời đến vậy trước một đối thủ Jordan được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mọi chỉ số, mọi nỗ lực của các chàng trai áo đỏ trong cả 120 phút quần nát sân Al Maktoum đều cho thấy một điều: Chúng ta xứng đáng đi tiếp, xứng đáng ngẩng cao đầu với tư cách những nhà vô địch Đông Nam Á.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.