Nhớ lời Bác dặn

Xuân Kỷ Hợi 2019 là mùa Xuân thứ năm mươi, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài không còn được lắng nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Nhưng trong năm mươi năm qua, những lời căn dặn cuối cùng trong Di chúc của Người vẫn là lời hiệu triệu thúc giục toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đi tới, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh như Người mong muốn.


Đất nước đã bước vào năm 2019 với những thành tựu to lớn đạt được trong năm 2018. Đây là nền tảng vững chắc để nước ta hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, “về đích” kế hoạch 5 năm (2016-2020); đồng thời khởi động kế hoạch phát triển chiến lược cho giai đoạn sau năm 2020.

Trong Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng. (Ảnh: Tư liệu)
Trong Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng. (Ảnh: Tư liệu)

Những thành tựu của đất nước trong năm 2018, dài hơn là trong hơn 30 năm đổi mới, xuất phát từ việc vận dụng linh hoạt, hiệu quả thể chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến những thắng lợi của đất nước.

Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, Đảng lãnh đạo cách mạng bằng chủ trương, đường lối, bằng công tác tư tưởng, lý luận, đồng thời qua hành động tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để xứng đáng với vai trò tiền phong lãnh đạo, Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức; hăng hái đi trước, nêu gương cho quần chúng noi theo.

Tại cuộc nói chuyện tại Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ Sáu, ngày 18/1/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là Nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo; nghĩa là cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào-đều phải là người đầy tớ trung thành của Nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn không ngừng chăm lo, xây dựng Đảng ta thành một chính Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Trước lúc đi xa, đây vẫn là điều Người quan tâm trước hết và trên hết.

Trong Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng. Đó cũng là vấn đề Người trăn trở trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Người căn dặn trong Di chúc: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện lời căn dặn của Người, năm mươi năm qua, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đến nay, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Qua đó củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, Nhân dân ta rất anh hùng, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Lời căn dặn của Người đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở vùng DTTS và miền núi. Từ các chương trình, dự án, đề án đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở miền núi không ngừng được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, gìn giữ, phát triển.

Năm mươi mùa Xuân đã đi qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2019 này, các bộ ngành, địa phương cùng với các tầng lớp Nhân dân sẽ thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Nhớ lời Bác dặn, chúng ta đang từng bước hiện thực hóa mong muốn của Người.

Trong Di chúc, Người đã dặn: “Mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

SỸ HÀO

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Tin nóng 24h

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Hát tiếp khúc quân hành, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Không thể tin nổi tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời đến vậy trước một đối thủ Jordan được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mọi chỉ số, mọi nỗ lực của các chàng trai áo đỏ trong cả 120 phút quần nát sân Al Maktoum đều cho thấy một điều: Chúng ta xứng đáng đi tiếp, xứng đáng ngẩng cao đầu với tư cách những nhà vô địch Đông Nam Á.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.