Cao Bằng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 8/7, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.


Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh… cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành tỉnh. Về phía Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham dự.

Thực hiện Nghị quyết số 37, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các giải pháp và cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trưởng bình quân 14%/năm. Đời sống đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, nâng lên; bình quân mỗi năm giảm 3-5% hộ nghèo. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 15 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 9,4 tiêu chí nông thôn mới/xã. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII của Đảng được đẩy mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những thành tựu Cao Bằng đạt được. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, tỉnh cần khai thác triệt để những lợi thế, tiềm năng sẵn có cũng như đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục-đào tạo, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường phối hợp với các tỉnh trong vùng thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn cảm ơn Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương thời gian qua đã có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp Cao Bằng thực hiện tốt Nghị quyết số 37 và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác. Đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ phù hợp với vị trí, vai trò của vùng trong giai đoạn mới. Các bộ, ngành, Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư vào vùng trung du và miền núi Bắc bộ, nhất là các tỉnh biên giới, nhiều đồng bào DTTS sinh sống như Cao Bằng.

MINH HÒA

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.