Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII

Ngày 28/12/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII. Bà Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan, lãnh đạo cấp phòng trở lên. Ông Trần Hồng Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Hồng Hà thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, quán triệt những nội dung như: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…

Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Kết thúc Hội nghị các đại biểu viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Toàn cành Hội nghị.
Toàn cành Hội nghị.

 

MINH THU

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.