Ủy ban Dân Tộc: Họp Tổ giúp việc triển khai Đề án 771

Chiều 06/6/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổ giúp việc triển khai Quyết định số 771/QĐTTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” (Đề án 771). Ông Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì phiên họp.


Quang cảnh phiên họp Tổ giúp việc triển khai Đề án 771.
Quang cảnh phiên họp Tổ giúp việc triển khai Đề án 771.

Tại phiên họp, ông Trần Trungquyền Giám đốc Học viện Dân tộc đã trình bày các nội dung liên quan đến việc triển khai Đề án 771 cũng như một số định hướng cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Sau khi thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ giúp việc và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 771, các đại biểu thảo luận một số vấn đề như: tăng cường lồng ghép các nội dung công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án vào các đoàn công tác của UBDT; nghiên cứu lồng ghép các yêu cầu về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc trong các chính sách UBDT đang triển khai xây dựng; xem xét đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách theo từng giai đoạn triển khai Đề án…

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Trung đề nghị các thành viên Tổ giúp việc cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo phân công nhiệm vụ; hoàn thiện kế hoạch công tác từng năm và của cả giai đoạn theo cấu trúc, bố cục đã được thảo luận và xác định các mục tiêu phân kỳ rõ ràng theo Đề án 771…

NL

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.