Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: chính sách dân số

Chính sách dân số trong tình hình mới

Chính sách dân số trong tình hình mới

Sức khỏe - Thiên Đức - 00:04, 19/05/2020
Suốt một thời gian dài, chính sách dân số của Việt Nam đồng nghĩa với kế hoạch hóa gia đình, nghĩa là giảm mức sinh. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chính sách này không còn phù hợp. Do đó, chúng ta cần điều chỉnh chính sách dân số nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong tình hình mới.
Nghiên cứu khoa học trong xây dựng chính sách dân số: Bảo đảm tính thực thi của chính sách trong thực tiễn

Nghiên cứu khoa học trong xây dựng chính sách dân số: Bảo đảm tính thực thi của chính sách trong thực tiễn

Đời sống - Xã hội - Sỹ Hào - 09:58, 06/05/2020
Công tác dân số hiện đã chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) sang dân số và phát triển. Tuy nhiên, việc xây dựng chính sách dân số trong tình hình mới không phải cứ “rập khuôn” máy móc, mà phải chủ động, linh hoạt để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của từng vùng miền, địa phương.