Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Chương trình 30a

Nhiều dự án 30a ở các huyện miền núi Thanh Hóa quá chậm tiến độ: Không thể đổ hết lỗi do khách quan

Nhiều dự án 30a ở các huyện miền núi Thanh Hóa quá chậm tiến độ: Không thể đổ hết lỗi do khách quan

Bạn đọc - Quỳnh Chi - 22:34, 07/09/2020
Thanh Hóa có 7 huyện miền núi nghèo gồm Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước, Như Xuân (Như Xuân đã thoát huyện nghèo năm 2018). Năm 2020, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Chương trình 30a tại các huyện này quá chậm, dẫn đến nguy cơ có thể không phát huy được nguồn vốn.
Chương trình 30a ở Bình Định: “Đòn bẩy” cho các huyện nghèo phát triển

Chương trình 30a ở Bình Định: “Đòn bẩy” cho các huyện nghèo phát triển

Chính sách dân tộc - Lê Phương - 09:43, 01/07/2020
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là “đòn bẩy” của các huyện nghèo. Ðây là nhận xét của Ðoàn giám sát Ban Dân tộc HÐND tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.
Đổi thay ở vùng bãi ngang, ven biển U Minh

Đổi thay ở vùng bãi ngang, ven biển U Minh

Chính sách dân tộc - PV - 09:55, 23/10/2018
U Minh (Cà Mau) là huyện có 4/6 xã, 38 ấp thuộc bãi ngang, ven biển và các ấp đặc biệt khó khăn. Những năm qua, nhờ thụ hưởng các nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình 135, vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội… đã giúp nhiều hộ nghèo giảm bớt khó khăn, diện mạo vùng ven biển dần khởi sắc.