Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đăk Lăk: Huy động nhiều nguồn lực giải quyết khó khăn cho đồng bào DTTS

Lê Hường - 11:56, 28/10/2020

Đăk Lăk có tỷ lệ đồng bào DTTS cao chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc mà kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Liên quan đến nội dung này, Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong những năm qua cũng như các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn trong giai đoạn tiếp theo..

Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk
Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk

Thưa bà, những năm qua, việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh… trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Bà có thể cho biết một số kết quả nổi bật?

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy và giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Đăk Lăk được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng DTTS trong thời gian qua thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tiêu biểu như Chương trình 135 giai đoạn 2016 -2020 đã được triển khai sâu rộng, đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung hỗ trợ và tạo được sự đồng thuận cao trọng Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Với tổng kinh phí được Nhà nước đầu tư hơn 487 tỷ đồng, Đăk Lăk đã đầu tư xây mới và duy tu bảo dưỡng được tổng số 1.157 công trình bao gồm các công trình về đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học và các công trình thủy lợi.

Ngoài ra, còn 1 số chính sách khác như Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 ; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất với các hộ DTTS đặc biệt khó khăn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... cũng đã được triển khai một cách đồng bộ và mang lại những hiệu quả to lớn.

Thời gian qua, Đăk Lăk đã có những đổi mới nội dung phương thức tổ chức thực hiện chính sách dân tộc để giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, Bà có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Đăk Lăk rất chú trọng ưu tiên nguồn lực đầu tư đối với vùng đồng bào DTTS; đầu tư hạ tầng kết nối giữa vùng khó khăn và vùng phát triển, thực hiện cơ chế trao quyền tự quyết cho cộng đồng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của các địa phương, trong đó tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình.

Đặc biệt, các chính sách giảm nghèo đã được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ, đến việc phân bổ vốn và công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án có chung mục tiêu, địa bàn nhằm phát huy hiệu quả đầu tư...

Có thể nói, từ kế hoạch và giải pháp triển khai đồng bộ như vậy, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người cận nghèo, người đồng bào DTTS, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giai đoạn 2016-2019 bình quân 2,51%/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 4,56%/năm. Hiện nay, đã giảm được 35.559 hộ nghèo, trong đó có 13.255 hộ DTTS.

Theo bà, để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đối với địa phương cần phải có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khơi dậy tinh thần tự vươn lên của đồng bào DTTS?

Theo tôi, ngoài việc kế thừa, phát huy những kết quả đạt đã được trong công tác dân tộc những năm vừa qua, thời gian tới, tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể...tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể như, huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn bức xúc của đồng bào; hướng dẫn đồng bào các DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Tổ chức các lớp đào tạo nghề truyền thống, nghề xã hội cần nhiều lao động cho thành niên DTTS, ưu tiên tuyển dụng lao động DTTS.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo trong các vùng đồng bào DTTS; hỗ trợ đồng bào tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe thông qua việc củng cố và tăng cường hệ thống y tế cấp xã về cơ sở vật chất và cán bộ chuyên môn; Tổ chức tốt các hoạt động hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở từng vùng, từng dân tộc; Củng cố bộ máy làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chuyên trách công tác dân tộc cấp xã...

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: Đáp ứng mong mỏi của đồng bào DTTS

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: Đáp ứng mong mỏi của đồng bào DTTS

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 mang dấu ấn lịch sử, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho trên 14 triệu đồng bào DTTS trong cả nước. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đồng chí là Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương, cán bộ làm công tác dân tộc… biểu lộ niềm phấn khởi, tin tưởng và thể hiện vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình.
Tin nổi bật trang chủ
Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Ngày 4/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng đăng toàn văn Quyết tâm thư!
Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Xuân La: Trọn đời với nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên

Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Xuân La: Trọn đời với nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Phương Hạ - Thùy Dung - 18:53, 05/12/2020
Hiện sinh sống tại phường Hội Thương, TP. Pleiku (Gia Lai), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đinh Xuân La là gương mặt thân quen của khán giả. Hơn 50 năm qua, người nghệ sĩ tài năng này đã có những đóng góp quan trọng cho việc giới thiệu, bảo tồn, phát triển nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên.
Nghệ nhân Bùi Văn Lựng: Người mang mo Mường ra thế giới

Nghệ nhân Bùi Văn Lựng: Người mang mo Mường ra thế giới

Sắc màu 54 - Hiếu Anh - 16:31, 05/12/2020
Là 1 trong 8 người đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được phong Nghệ nhân Ưu tú (tháng 11/2015), đến nay, ông Bùi Văn Lựng, xóm Lầm, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) vẫn miệt mài mang những áng mo Mường quảng bá vang xa. Ông còn là một trong số ít Nghệ nhân được tham gia diễn xướng mo Mường tại Sommelo (Phần Lan).
Thế giới có hơn 66 triệu ca nhiễm COVID-19

Thế giới có hơn 66 triệu ca nhiễm COVID-19

Tin tức - PV - 15:54, 05/12/2020
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 5/12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 66.031.477 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.520.196 ca tử vong và 45.701.069 ca phục hồi. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 505.938 ca mắc và 9.045 ca tử vong mới vì đại dịch.
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt

Tin tức - PV - 15:50, 05/12/2020
Ngày 5/12, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt cho nam bệnh nhân Trần Quang H. (34 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bị bệnh cơ tim giãn, suy tim EF: 19-23% đã 7 năm nay. Sau hơn 2 ngày được ghép tim, đến nay bệnh nhân đã tự thở được, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt.
Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà

Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà

Giáo dục - T.Hợp - 14:37, 05/12/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà để phòng chống dịch Covid-19.
Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng

Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng

Sự kiện - Bình luận - PV - 12:47, 05/12/2020
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 4-6/12/2020.
Nhiều bất cập trong đào tạo nghề cho lao động DTTS ở Đăk Lăk

Nhiều bất cập trong đào tạo nghề cho lao động DTTS ở Đăk Lăk

Dân tộc - Miền núi - Lê Hường - 11:46, 05/12/2020
Những năm qua, tỉnh Đăk Lăk luôn chú trọng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số (DTTS) giúp nhiều người có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở một số địa phương việc đào tạo nghề cho đồng bào DTTS chưa phù hợp với thực tế nên không mang lại hiệu quả như mong đợi.
Phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng…

Phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng…

Dân tộc - Miền núi - Hồng Phúc - 11:24, 05/12/2020
Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II vừa khép lại nhưng dư âm của Đại hội vẫn lắng đọng trong trái tim, tâm khảm của tất cả 1592 đại biểu ưu tú là những “bông hoa ngát hương” trong vườn hoa rực rỡ sắc màu của 54 dân tộc Việt Nam. Những cảm xúc, niềm vinh dự, tự hào, sự kỳ vọng và cả những suy nghĩ, trăn trở về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng dân tộc mình, với quê hương, đất nước mình… đã được các đại biểu chia sẻ tâm huyết tại Đại hội. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi lại những cảm nhận của một số đại biểu tại Đại hội.
TP HCM: Tất cả F1, F2 của 4 ca bệnh Covid-19 đều âm tính

TP HCM: Tất cả F1, F2 của 4 ca bệnh Covid-19 đều âm tính

Tin tức - PV - 10:52, 05/12/2020
Liên quan đến 4 ca bệnh Covid – 19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tất cả các mẫu F1, F2 xét nghiệm đều âm tính.
Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác

Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác

Tin tức - PV - 10:50, 05/12/2020
Chiều ngày 04/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, bà Ine Marie Eriksen Soreide đã điện đàm theo hình thức trực tuyến về quan hệ hai nước và các cơ hội hợp tác tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) trong năm 2021 khi Na Uy bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.