Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lục Nam (Bắc Giang): Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Hoàng Thanh - 17:23, 04/05/2021

Để góp phần cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thàng công, công tác chuẩn bị đã được các cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) triển khai chu đáo. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Lục Nam xung quanh vấn đề này.

Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Lục Nam Nguyễn Thị Kim Dung
Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Lục Nam Nguyễn Thị Kim Dung

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn đã được thực hiện như thế nào, thưa bà?

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, công tác chuẩn bị đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Đến nay, các bước chuẩn bị cho bầu cử tại các địa phương trong huyện được thực hiện theo đúng kế hoạch và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Hiện toàn huyện đã thành lập được 259 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 8 khu vực bỏ phiếu trong đơn vị quân đội. Các xã, thị trấn đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã, nơi công cộng và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Theo danh sách cử tri được niêm yết, tổng số cử tri của toàn huyện là khoảng 165.392 người, đại diện cho 7 thành phần dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn.

Từ nay đến ngày bầu cử, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị tốt các phần việc còn lại đảm bảo thời gian, đúng luật định; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên vận động tranh cử.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác bầu cử, chú ý đến mốc thời gian bầu cử theo quy định; có phương án để bảo vệ tốt tình hình an ninh trật tự. Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Vấn đề cử tri quan tâm nhất là việc lựa chọn, giới thiệu những ứng cử viên vào danh sách bầu cử. Xin bà cho biết, chất lượng của các ứng cử viên và cơ cấu thành phần mà hội nghị hiệp thương các cấp đã lựa chọn lần này?

Việc tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú và nơi công tác được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số đại biểu HĐND huyện Lục Nam được bầu là 35 người, trong tổng số 56 ứng cử viên. MTTQ các cấp tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba, và tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong các hội nghị lấy ý kiến cứ tri, tỷ lệ người dân tham gia rất cao.

Về cơ cấu thành phần, trong 56 ứng cử viên có 25 ứng cử viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,64%; có 10/56 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,86%; tỷ lệ ứng cử viên ngoài Đảng có 13 người, chiếm tỷ lệ 23,21%; ứng cử viên dưới 40 tuổi có 19 người, chiếm tỷ lệ 33,93%. Đồng thời, có 13 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái cử nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lục Nam rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho Ngày hội lớn
Lục Nam rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho Ngày hội lớn

Bà đánh giá như thế nào tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong năm 2020?

Có thể nói nhiệm kỳ 2016 - 2021, cả nước nói chung và huyện Lục Nam nói riêng, đều thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thách thức và khó khăn hơn so với dự báo. Đặc biệt là năm 2020, diễn biến bất thường của thời tiết, dịch tả lợn Châu Phi tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát; dịch bệnh Covid - 19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; là thách thức lớn đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong hoàn cảnh đó, với tinh thần nỗ lực, chủ động, sáng tạo; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện; sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế - xã hội của huyện có bước tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, qui hoạch đô thị, điểm dân cư tập trung; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát huy được thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế, thu nhập chủ yếu cho địa phương; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng; hệ thống chính trị ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố, trật tự xã hội được giữ vững; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả cao; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc.

Lục Nam là một trong những địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, vậy công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử sẽ được chú trọng như thế nào?

Trên địa bàn huyện Lục Nam có 07 DTTS cư trú lâu đời chiếm 15,17% dân số toàn huyện, sinh sống thành cộng đồng là: Tày, Nùng, Hoa, Sán Dìu, Dao, Cao Lan và Sán Chí còn lại là các dân tộc khác như: Thái, Mường, Giáy…. Đồng bào DTTS cư trú ở tất cả 27 xã, thị trấn trong đó cư trú thành cộng đồng gồm 13 xã.

Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS để đồng bào tiếp cận đầy đủ thông tin và nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử trong đồng bào DTTS được các cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm thực hiện.

 Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự hiểu biết và thống nhất cao trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử, như: Tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử huyện, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và của các xã, thôn, bản trong vùng đồng bào DTTS, tuyên truyền qua các hội nghị tập huấn, hội nghị hiệp thương, các buổi họp thôn,tuyên truyền trực quan…

Ngoài ra, theo kế hoạch, cao điểm trong tháng 4 cho đến ngày 23/5/2021, huyện triển khai tuyên truyền lưu động gồm xe có gắn loa cổ động trực quan, triển lãm ảnh, âm thanh về cuộc bầu cử ở các xã, vào tận các thôn đồng bào DTTS. Với các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang được triển khai, huyện Lục Nam tiếp tục gắn kết chặt chẽ các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày bầu cử, để các dân tộc anh em trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Xin cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục
Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Các phần việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập huấn nghiệp vụ bầu cử; rà soát, tháo gỡ sớm những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự…
Tin nổi bật trang chủ
“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển chiều ngày 6/5/2021. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Tin tức - PV - 20:00, 06/05/2021
Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 3.090 bệnh nhân. Đến chiều nay thế giới đã ghi nhận hơn 155,9 triệu bệnh nhân.
Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Bạn đọc - Sỹ Hào - 19:36, 06/05/2021
Báo Dân tộc và Phát triển ra ngày 23/4/2021 đăng tải bài viết: “Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu) – Tiền hậu bất nhất”. Bài viết phản ánh, các cơ quan chức năng của Mường Tè dù đã có kết luận về những sai phạm của bà Lý Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng San nhưng lại xử lý rất nửa vời. Trong khi đó, những sai phạm của bà Yên, nhất là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước.
Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Thời sự - Thành An - 19:17, 06/05/2021
Các phần việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập huấn nghiệp vụ bầu cử; rà soát, tháo gỡ sớm những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự…
Chống dịch từ biên cương

Chống dịch từ biên cương

Xã hội - Thanh Hải - 19:07, 06/05/2021
Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, vững đôi chân nơi miền biên giới. Chống dịch từ biên cương đã là một mệnh lệnh, một yêu cầu, một phương pháp rất hiệu quả trong suốt những tháng ngày có dịch.
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng

Tin tức - PV - 18:52, 06/05/2021
Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức buổi lễ trao học bổng năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng đang học tập trên địa bàn.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Khi bản sắc văn hóa “đẻ” ra tiền

Khi bản sắc văn hóa “đẻ” ra tiền

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 18:44, 06/05/2021
Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ngày càng tăng, đem đến nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương. Để đạt được kết quả đó, chính quyền địa phương và người dân đề cao việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một trong những yếu tố then chốt để thu hút khách du lịch...
Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Dân tộc - Miền núi - Thu Thảo – Việt Dũng - 18:36, 06/05/2021
Trên hành trình đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, những cán bộ làm công tác dân tộc xứ Thanh đã in dấu chân mình trên khắp các nẻo đường, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Giờ đây, trường học khang trang, đường giao thông thông suốt đến tất cả các huyện, thậm chí đến tận các xã vùng cao, điện thắp sáng bản làng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập, vui chơi của Nhân dân và các em học sinh. Những mâm cơm của đồng bào đã đầy đặn hơn, chất lượng hơn nhờ kinh tế ngày một phát triển…
Bắc Giang: Quản lý, giám sát nghiêm ngặt mã vùng của vải thiều

Bắc Giang: Quản lý, giám sát nghiêm ngặt mã vùng của vải thiều

Kinh tế - Nghĩa Hiệp - 18:28, 06/05/2021
Những năm gần đây, vải thiều là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực xuất khẩu ra thị trường quốc tế của tỉnh Bắc Giang. Để duy trì chất lượng, thương hiệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính, tỉnh Bắc Giang đã giám sát nghiêm ngặt các mã vùng trồng, đảm bảo cây vải được chăm sóc, thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Có một bản người Dao mộc mạc, yên bình

Có một bản người Dao mộc mạc, yên bình

Sắc màu 54 - PV - 18:23, 06/05/2021
Từ thị xã Sa Pa (Lào Cai) đi theo hướng Đông Bắc 12 km sẽ đến xã Tả Phìn. Đây là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy và dân tộc Kinh. Xã có 6 thôn, bản, trong đó bản Tả Phìn với khoảng 245 hộ đồng bào Dao đang lưu giữ nhiều nét văn hoá truyền thống đặc sắc.
Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Tin tức - T.Hợp - 18:09, 06/05/2021
Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quản lý trong cơ sở giáo dục; tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.