Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Tự hào những mùa Xuân có Đảng

Sỹ Hào - 18:21, 18/01/2021

Xuân này là mùa Xuân thứ 91 kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng. Niềm tự hào càng thêm dâng trào trước những thành tựu vượt bậc của đất nước trong một năm Canh Tý đầy khó khăn; bồi đắp thêm niềm tin của gần một trăm triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 14 triệu đồng bào các DTTS trên mọi miền Tổ quốc, chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)

Nhân dân cả nước đang phấn khởi bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với niềm tin ngày càng thêm vững chắc về sự phát triển bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng đã được các tầng lớp Nhân dân gửi gắm vào những quyết sách trong dự thảo các văn kiện sẽ trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra cuối tháng 1 này.

Niềm tin ấy là sắt son bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Dự tháo báo cáo chính trị sẽ được trình tại Đại hội lần này đã đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước rất cụ thể.

Đó là, đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII, nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng ta để thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng sau mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt là từ Đại hội VI (tháng 12/1986), là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)
Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)

Tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đã được Đảng ta đánh giá, nhìn lại tại Đại hội lần thứ XII (tháng 1/2016). Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2020, quy mô GDP của nước ta đạt 268,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.750 USD.

               (Theo Dự thảo Báo cáo chính trị tháng 10-2020 trình Đại hội XIII của Đảng)

Và trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước thêm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới của Đảng ta. Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020, nhiều quốc gia tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. 10 năm gần đây (2010 – 2020), Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vào loại khá cao, ở mức 5,9%/năm.

Đó là dấu ấn về kinh tế. Còn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển; về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Những thành tựu đó càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự đổi mới toàn diện của đất nước còn được thể hiện ở sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và cộng đồng các dân tộc anh em; là sự phát triển vượt bậc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chỉ tính những thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong 10 năm gần đây cũng thấy rõ điều này.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)

Hiện nay, có dịp đi đến tận cùng địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi tuyến đầu Tổ quốc, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay trên mỗi bản, làng, thôn xóm, buôn sóc. Nhiều con đường mới được mở ra, những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nở rộ. Rồi các lễ hội văn hóa, du lịch cộng đồng không ngừng được quảng bá, phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế- xã hội địa phương…

Theo báo cáo điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, đã có 98,6% số thôn vùng DTTS và miền núi được tiếp cận điện (97,2% số thôn được sử dụng điện lưới quốc gia); 90% số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 99,6% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 83,5% số thôn có nhân viên y tế thôn, bản; có 99,8% hộ DTTS đã có nhà ở; 96,7% hộ DTTS sử dụng điện lưới thắp sáng; 81,5% hộ DTTS sử dụng ti vi; 92,5% hộ DTTS sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng…

Sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay, vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc ngày càng được Ðảng ta khẳng định, bổ sung toàn diện, đầy đủ hơn.

Điều này được thể hiện trong từng văn kiện của Đảng, nhằm định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, làm cơ sở cho Nhà nước thể chế hóa thành chính sách dân tộc. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cho thấy, chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua 42 luật với 96 điều đề cập liên quan đến đồng bào DTTS, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã cụ thể hóa thành các chính sách dân tộc, với hàng trăm chương trình, dự án đã và đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo tổng hợp của Ủy ban Dân tộc, vùng DTTS và miền núi hiện có 118 chương trình, chính sách đang còn hiệu lực; trong đó có 54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS, 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào DTTS sinh sống ở miền núi…

Kỳ vọng lớn đối với hơn 14 triệu đồng bào DTTS là, sau khi nghe Chính phủ báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi (2016 - 2018), tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14, trong đó quyết nghị giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Đề án Tổng thể). 

Niềm vui vỡ òa khi ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể. Đề án Tổng thể sau đó đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết 120/2020/NQ/QH14 ngày 19/6/2020; được Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai tại Quyết định số  1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020. Đây là sự kiện mang dấu ấn lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, tiếp thêm niềm tin mới, kỳ vọng mới vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Những thành tựu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như niềm tin về một bước phát triển mới đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 - nơi kết nối “ý Đảng, lòng Dân”. Cũng chính tại Đại hội này đã tập hợp, lan tỏa niềm tin của hơn 14 triệu đồng bào các DTTS Việt Nam hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với khát vọng cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao vai trò giám sát của tổ chức Mặt trận các cấp

Nâng cao vai trò giám sát của tổ chức Mặt trận các cấp

Trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động giám sát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những ngày này, thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, các địa phương đã nỗ lực thực hiện quy trình giám sát, đảm bảo để cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng luật, trở thành ngày hội của toàn dân.
Tin nổi bật trang chủ
Văn hóa các dân tộc – Hội tụ và Phát triển

Văn hóa các dân tộc – Hội tụ và Phát triển

Tin tức - Hồng Phúc - 22:49, 16/04/2021
Chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa các dân tộc – Hội tụ và Phát triển”.
Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam

Ninh Thuận: Khánh thành Nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam

Tin tức - Lê Vũ - 20:14, 16/04/2021
Tối 16/04/2021, tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Trungnam Group đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Trung Nam. Đến thời điểm hiện tại, đây được xem là Nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam kết hợp với Nhà máy điện mặt trời 204 MW hình thành tổ hợp nặng lượng tái tạo (NLTT) Điện gió - Điện mặt trời lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.
Chiều 16/4, Việt Nam thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Chiều 16/4, Việt Nam thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Tin tức - PV - 20:00, 16/04/2021
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Thời sự - PV - 19:56, 16/04/2021
Ngày 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến để chuyển thư chúc mừng của Tổng thống Joe Biden nhân dịp Chủ tịch nước được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam và chào kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Tin tức - PV - 19:46, 16/04/2021
Ngày 16/4, Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH T.Ư Đảng đã đến An Giang gặp gỡ các cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống ma túy

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống ma túy

Tin tức - PV - 19:34, 16/04/2021
Sáng 16/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống ma túy vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua trong kỳ họp thứ 11.
Chủ động ứng phó mưa, gió, dông lốc trên biển

Chủ động ứng phó mưa, gió, dông lốc trên biển

Xã hội - PV - 17:39, 16/04/2021
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (16/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khoảng thời gian vàng cho giấc ngủ

Khoảng thời gian vàng cho giấc ngủ

Sống khỏe - PV - 16:36, 16/04/2021
Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ (The Centers for Disease Control – CDC) cho biết có khoảng một phần ba người dân Mỹ không ngủ đủ giấc (định nghĩa là ngủ <7 tiếng một đêm). Ngủ quá ít hoặc quá nhiều liên quan đến tăng nguy cơ một số bệnh bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh Alzheimer thậm chí tăng nguy cơ tử vong.
Trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận – Quảng Nam

Trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận – Quảng Nam

Tin tức - Nga Anh (T/h) - 16:03, 16/04/2021
Nhân Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2021) và hướng tới Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), sáng 16/4, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận) phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận – Quảng Nam”.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

Tin tức - T.Hợp - 16:02, 16/04/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.